موکت

موکت ( Moquette ) واژه ای فرانسوی است که بصورت عمومی معنای فرش را در ذهن متبادر می کند. این کلمه در زبان فارسی به نوعی خاص از کفپوش منسوج صنعتی داده می شود که مشخصا با سایر محصولات شناخته شده در ذهن ایرانیان در خصوص فرش، گلیم،گبه و … متفاوت است.

موکتها کفپوشهایی منسوج هستند که می توانند بافته (Woven) یا نبافته (Non Woven) باشند و با توجه به کاربردهای گوناگون، از الیافها مختلف و به روشهای مختلف که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد تولید میشوند.

انواع موکت ها را می توان بر اساس نوع الیاف، روش بافت، فرایند رنگرزی، روش بافت و … تقسیم بندی نمود.در این مطلب سعی خواهدشد تا با ایجاد نگاهی گذرا به دسته بندی های مرسوم، زمینه ای جهت انتخاب مناسب موکت برای هر فضا را ،در آینده رقم بزنیم.

شیدارک به عنوان مرجع تخصصی کفپوش در صدد است به مقالات تخصصی در زمنیه استاندارد ها، روش های تولید و اجرا به صورت جامع بپردازد.

error: