فرم ثبت نام در هیئت تحریریه

در صورتی که تمایل داشته باشید میتوانید با عضویت در هیئت تحریریه مقالات خود را با نام خود به انتشار برسانید و یا با مجموعه شیدارک در تدوین مقالات همکاری داشته باشید.

مرحله 1 از 3 - اطلاعات فردی

33%
هیئت تحریریه