مشخصات فنی و استانداردهای کفپوش لمینت

کفپوش لمینت یا پارکت لمینت کفپوشی به نسبت جدید با ساختاری چند لایه است که استفاده از آن در حال افزایش است. افزایش استفاده از این نوع کفپوش، افزایش تولید آن را در پی داشته است. با توجه به تنوع تولید کنندگان و محصولات موجود در بازار، برای انتخاب پارکت لیمنت مناسب آگاهی داشتن نسبت به مشخصات فنی و استانداردهای الزامی این محصول، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

“شیدارک” در این مقاله استانداردهای پارکت لمینت را مورد بررسی قرار داده است. قبل از بررسی استانداردها و مشخصات کفپوشهای لمینت، لازم است با ساختار و لایه بندی این کفپوش آشنا شوید. برای شناخت بیشتر کفپوش لمینت می توانید مقالات “کفپوش لمینت” و “آشنایی با لایه بندی کفپوش لمینت” را مطالعه نمایید.

مشخصات فنی و استانداردهای کفپوش لمینت را می توان در ۲ گروه کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از :

۱- استانداردهایی که مشخصات ظاهری پارکت لمینت را بررسی می کنند.

۲- استانداردهایی که مشخصات و ویژگی های فنی و عملکردی پارکت لمینت را مورد بررسی قرار می دهند.

اما قبل از بررسی این استانداردها لازم است با کلاس بندی کفپوش پارکت لمینت آشنا شویم. پارکت لمینت ها مانند سایر کفپوشها بر اساس ترافیک عبوری قابل تحمل و نیز فضایی که در آن نصب می شوند کلاس بندی می شوند.کفپوشهای پارکت لمینت برای استفاده در فضاهایی با کاربری های گوناگون تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرند. در یک دسته بندی و تقسیم بندی کلی، کفپوشهای لمینت را بر اساس فضای که در آن امکان نصب دارند (فضاهایی با کاربری مسکونی و یا کاربری تجاری و اداری) در ۳ گروه مختلف میزان ترافیک عبوری تقسیم بندی می کنند.

اداری و تجاری (COMMERICAL)

مصرف خانگی (DOMESTIC)

زیاد

معمولی محدود زیاد معمولی محدود میزان ترافیک عبوری
۳۳ ۳۲ ۳۱ ۲۳ ۲۲ ۲۱

کلاس (رده)

AC5 AC4 AC3 AC3 AC2 AC1

تقسیم بندی بر اساس کلاس AC

این تقسیم بندی و کلاس بندی پارکت لمینتها (و سایر کفپوشها) بصورت پیکتوگرام و تصاویر گرافیکی روی جعبه محصولات درج می شود.

برای آشنایی بیشتر با و درجه بندی های AC یا AC Rating در کفپوشهای لمینت می توانید مقاله “درجه بندی کفپوشهای لمینت و وینیلی” را مطالعه نمایید.

استانداردهای کفپوش لمینت

بر اساس این تقسیم بندی محل مصرف و میزان ترافیک عبوری قابل تحمل کفپوش پارکت لمینت توسط تولید کننده پیشنهاد شده و بصورت پیکتوگرام هایی مطابق تصویر بالا یا به صورت کد AC درج می شود. به عنوان مثال وقتی گفته می شود که پارکت لمینت کلاس ۳۱ دارد یعنی این کفپوش برای استفاده در فضاهایی با کاربری اداری (تجاری) و ترافیک عبوری محدود مناسب است.

استانداردها و مشخصات فنی کفپوش پارکت لمینت

۱- استانداردهایی که به وضعیت ظاهری کفپوش لمینت را مورد بررسی قرار می دهند :

  • کنترل ابعادی

اولین مشخصه ای که در کفپوشهای لمینت مورد بررسی قرار می گیرد، به پارامترهای کنترل ابعادی مربوط می شود. کنترل ابعادی کفپوش لمینت به مواردی مانند طول، عرض ، ضخامت، قطر ها و … مربوط شده و بر اساس استاندارد DIN EN 13329 مورد سنجش قرار می گیرد.

  • تغییرات ابعادی مجاز

میزان خطای مجاز و مقادیر مورد پذیرش برای مقادیر مختلف ابعاد و اندازه های کفپوش لمینت بر اساس استاندارد ISO 24339 مورد بررسی قرار می گیرد.

  • میزان نقصهای جزئی ظاهری

میزان و مقدار نقصها و ایرادات جزئی ظاهری کفپوشهای لمینت باید مطابق میزانی باشد که در استاندارد EN 438 قید شده است.

۲- استانداردهایی که مشخصات فنی و عملکردی کفپوش لمینت را مورد بررسی قرار می دهند :

از آنجا که کفپوش لمینت کفپوشی چند لایه است بسیاری از استانداردهایی که در مورد این کفپوش به آنها استناد می شود صرفا به عملکرد یا جنس یکی از لایه های تشکیل دهنده این کفپوش اشاره دارند. همانطور که در تصویر زیر نیز قابل مشاهده است، کفپوش لمینت از ۳ لایه  اصلی تشکیل شده است که عبارتند از :

۱- لایه رویه یا نهایی که خود از ۲ لایه تکیل شده است (لایه پرینت شده و لایه محافظ).

۲- لایه مرکزی یا هسته که از جنس چوب فشرده شده می باشد.

۳- لایه زیرین که این لایه نیز می تواند ترکیبی از چند لایه مختلف باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

برای آشنایی بیشتر با ساختار و لایه بندی کفپوش لمینت می توانید مقاله “لایه بندی کفپوش لمینت” را مطالعه نمایید.

از جمله استانداردهایی که صرفا عملکرد یکی از لایه های تشکیل دهنده کفپوش لمینت را مورد بررسی قرار می دهند می توان به مواردی مانند مقاومت به خش پذیری یا مقاومت نسبت به لکه پذیری لایه نهایی یا رویه یا استانداردهایی که که بررسی لایه مرکزی کفپوش لمینت با توجه به جنس آن می پردازند، اشاره نمود.

  • بررسی لایه مرکزی کفپوش لمینت

با توجه به اینکه جنس لایه مرکزی یا هسته پارکت لمینت می تواند متفاوت باشد، در نتیجه استانداردهای متفاوتی نیز جهت بررسی مشخصات فنی آنها قابل ارائه است. در جدول زیر استانداردهای مختلف با توجه به جنس لایه مرکزی کفپوش لمینت، آورده شده اند.

استاندارد مرجع

جنس لایه مرکزی

EN 316 ، EN 309

Medium Density Fibreboard MDF

EN 316 ، EN 309

High Density Fibreboard

HDF

EN 438 High-pressure laminates

HPL

  • مقاومت کفپوش لمینت به خش پذیری و سایش

نحوه عملکرد کفپوش لمینت نسبت به ساییدگی و خش پذیری بر اساس استاندارد DIN EN 13329 مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس این استاندارد میزان مقاومت کفپوش لمینت مطابق جدوی زیر بررسی و دسته بندی می گردد.

مطالعه مقاله بیشتر
انواع کفپوش لمینت بخش نخست

استانداردهای کفپوش لمینت

برای آشنایی بیشتر با و درجه بندی های AC  یا AC Rating در کفپوشهای لمینت می توانید مقاله “” را مطالعه نمایید.

  • مقاومت کفپوش لمینت نسبت به ضربه

عملکرد کفپوش لمینت نسبت به اثر ناشی از ضربه و سقوط بر اساس استاندارد DIN EN 13329 مورد سنجش قرار می گیرد. بر اساس این استاندارد میزان مقاومت نسبت به ضربه در ۳ گروه مختلف دسته بندی می شود. به عنوان مثال کفپوش لمینتی که قرار است در یک فضای تجاری با ترافیک عبوری معمولی نصب شود، حداقل رده مقاومت نسبت به ضربه IC2 را باید پاس کرده باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

  • مقاومت کفپوش لمینت نسبت به لکه پذیری

مقاومت سطح کفپوش پارکت لمینت نسبت به لکه پذیری بر اساس استانداد EN 438 مورد بررسی قرار می گیرد. حداقل میزان مقاومت کفپوش لمینت نسبت به لکه پذیری با توجه به فضای مورد استفاده باید مطابق جدول زیر باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

  • مقاومت کفپوش لمینت نسبت به سوختگی ناشی از سیگار

مقاومت سطح کفپوش پارکت لمینت نسبت به سوختگی ناشی از آتش سیگار  بر اساس استانداد EN 438 مورد بررسی قرار می گیرد. حداقل میزان مقاومت کفپوش لمینت نسبت به اثر سوختگی ناشی از سیگار با توجه به فضای مورد استفاده باید مطابق جدول زیر باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

  • مقاومت کفپوش لمینت نسبت به اثر پایه مبلمان

مقاومت سطح کفپوش پارکت لمینت  نسبت به اثر پایه مبلمان بر اساس استانداد EN 424 مورد بررسی قرار می گیرد. حداقل میزان مقاومت لازم با توجه به فضایی که کفپوش در آن نصب می شود، باید مطابق جدول زیر باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

  • مقاومت کفپوش لمینت نسبت به اثر صندلی چرخدار

مقاومت سطح کفپوش پارکت لمینت  نسبت به اثر صندلی چرخدار  بر اساس استانداد EN 425 مورد بررسی قرار می گیرد. حداقل میزان مقاومت لازم کفپوش در برابر فشار ناشی از چرخ ویلچر، با توجه به فضایی که کفپوش در آن نصب می شود باید مطابق جدول زیر باشد.

استانداردهای کفپوش لمینت

در ادامه برخی از مهمترین استانداردهایی که در جهت بررسی و کنترل کفپوش لمینت یا پارکت لمینت به عنوان استانداردهای مرجع شناخته می شوند، جهت آشنایی بیشتر ذکر شده اند.

EN 13 329 2006: Laminate Floor Covering, Elements with surface layer based on aminoplastic, thermosetting resins; Specifications, requirements and test methods
EN 14978 2005: Laminate floor covering, Elements with Acrylic Based surface layer; Specifications, requirements and test methods
EN 312-1 2003-11: Particle boards- Requirements
EN 438 Part 1 2004: Decorative high pressure laminates Introduction and general requirem
DIN EN 438 Part 2 2004: Decorative high pressure laminates Determination of properties
EN 438 part 5 2004: Decorative high pressure laminates Classifications and specifications for flooring grade laminates less than 2 mm thick
EN 622 Part 1 2003 -09: Fibreboards, Requirements, Part 1: General requirements
EN 685 2005: Resilient floor coverings; Classification
DIN 1960 2002: Contract Procedures for Building Works Part A General specifications for the award of building contracts
DIN 1961 2002: Contract Procedures for Building Works Part B General specifications for the performance of building works
DIN 4725 2001-03: Hot water underfloor heating: Design principles
DIN 18 032 Part 2 2001-04: Sports centres; Gymnasiums; Sports flooring; Requirements and inspection tests
DIN 18 202 2005-10: Tolerances in building construction work
DIN 18 299 2002-12: Contract procedures for Building Works, Part C General Technical Terms of Contract for all types of building construction work
DIN 18 356 2002-12: Contract procedures for Building Works, Part C
DIN 18 365 2002-12: Parquet flooring. Contract procedures for Building Works, Part C Floor coverings
EN12529 1999 -05: Castors for swivel chairs CEN/TS 14472- 1 2003 -10 Resilient,textile and laminate floor coverings Design preparation and installation Part 1: general Part 3: laminate floor coverings
EN 13501-1:2001: Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests

مطالب زیر را از دست ندهید

نصب کفپوش لمینت در ۶ گام

نصب کفپوش لمینت در ۶ گام شیدارک در مقاله “نحوه نصب کفپوش پارکت لمینت” بصورت مفصل روش اجرا و نصب کفپوش لمینت را شرح داده و در این مطلب نگاهی [...]

درجه بندی پارکت لمینت و کفپوش وینیلی

درجه بندی پارکت لمینت و کفپوش وینیلی وقتی قرار است برای کفپوش خانه یا دفتر کارتان از کفپوش وینیلی یا پارکت لمینت استفاده کنید با این سوال روبرو خواهید شد [...]

مراحل نصب پارکت لمینت

مراحل نصب پارکت لمینت کفپوش لمینت یکی از پرکاربرد ترین کفپوشهایی است که امروزه با توجه به رونق پروژه های بازسازی مورد استفاده قرار می گیرد. تنوع طرح و رنگ [...]

ساختار و لایه بندی کفپوش لمینت

ساختار و لایه بندی کفپوش لمینت(پارکت لمینت) کفپوش لمینت (پارکت لمینت) از کفپوشهایی است که این روزها مورد استقبال واقع شده و تمایل برای استفاده از آن در حال افزایش [...]

بانک مقالات پارکت لمینت
جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5,00 می باشد.)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

error:
× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟