مشاوره تخصصی شیدارک

گروه فنی شیدارک با بهره گیری از دانش و تجریه مهندسین فارغ التحصیل دانشگاههای برتر کشور با سوابق کاری در پروژه های عمرانی بزرگ، مشاوره فنی و مهندسی (به خصوص در زمینه تخصصی کفپوشها) را به همه عوامل درگیر با عملیات طراحی، تامین و اجرای پروژه های ساختمانی همانند کارفرمایان، شرکتهای تولید کننده، مشاوران و … را بشرح زیر ارائه می دهد:

۱- خدمات به مشاوران طراحی/نظارت عالیه

علاوه بر آنچه در بخش اول به آن اشاره شد شیدارک خدمات به مشاوران را در فاز طراحی (و در صورت لزوم در مرحله اجرا) بشرح زیر را ارائه می دهد.

– در فاز طراحی در معرفی متریال همساز با تفکر معماری
– هماهنگی و اجرای نمونه سازی Mock-up برای مصالح خاص پروژه به منظور پیاده سازی نقطه نظرات مشاور طراح معماری
– ارائه خدمات مشاوره به طراح سازه در هر مرحله برای استفاده از مصالح سازه ای ویژه در فضاهای خاص و دارای محدودیت طراحی

مشاوره تخصصی شیدارک

۲- خدمات به شرکتهای تولید کننده/بازرگانی

یکی از اهداف مهم گروه فنی شیدارک حرکت در مسیر استانداردسازی مواد و مصالح و تجهیزات در پروژه ها است. همانگونه که عمده مصالح بین المللی دارای انواع استانداردها، گواهینامه ها و برگه های آزمایشگاهی معتبر هستند، شیدارک نیز در همین زمینه با رویکرد ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان خدمات زیر را به شرکتهای تولید کننده داخلی و شرکتهای بازرگانی و واردکننده مصالح خارجی ارائه می دهد:

– بازدید از کارگاهها/کارخانه های داخلی به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای مناسب به کارخانه ها هم در فاز مستندسازی مدارک و ایزو و هم در فاز پروسه ساخت مصالح
– ارائه حداقل استانداردهای لازم برای محصولات تولیدی داخلی/محصول وارداتی به منظور ارتقای کیفی محصول

خدمات مهندسی شیدارک
خدمات مهندسی شیدارک به کارفرما

۳- خدمات به کارفرمایان و پیمانکاران

این خدمات بیشتر در بخش های تامین کالا و اجرای پروژه (و در برخی موارد امور مهندسی) و در سه بخش زیر ارائه می شود.

۱) مهندسی خرید
۲) کنترل کیفیت و نظارت
۳) فاینال بوک

خدمات حوزه مهندسی خرید

امروزه بسیاری از پروژه ها و کافرمایان اهمیت وجود تیم مهندسی خرید را در پروژه ها بیشتر احساس می کنند. مهندسی خرید به زبان ساده شامل یک تیم مجرب از مهندسین با تجربه است که بتواند بین خروجی نقشه ها، استانداردها، مواد و مصالح از یک سو و مصالح و تجهیزات موجود در بازار (داخلی و بین المللی) از سوی دیگر ارتباط مناسب ایجاد کند و به نوعی پلی بین طراحی مهندسی و بازار باشد.
تیم مهندسی خرید با اطلاع از نقشه ها و شناخت بازار، ضمن رعایت الزامات فنی و مهندسی، کالای مناسب پروژه را از برندها و شرکتهای باکیفیت برای خرید پیشنهاد می دهد.
شیدارک در حوزه مهندسی خرید برای مصالح در همه دیسیپلین ها (معماری، ابنیه، برق و مکانیک) و پیمانکاران مجری به شرح زیر خدمات خود را ارائه می دهد.

 • نهایی سازی مشخصات فنی کالای مندرج در نقشه ها و تهیه مدارک فنی مصالح برای پروژه
 • تعیین مقادیر و احجام کالاهای پروژه به تفکیک فضاها
 • تعیین تامین کننده های واجد صلاحیت (داخلی و خارجی) برای تامین کالاهای پروژه
 • هدایت پیمانکاران EPC در حوزه مهندسی خرید
 • ارائه خدمات فنی به تیم کارفرما و نظارت عالیه برای نهایی سازی قراردادهای خرید

خروجی اقدامات فوق در یک سند مهندسی به نام برگه اطلاعاتی کالای پروژه ثبت شده و پس از تائید ارکانهای پروژه جزو اسناد پشتیبان خواهد بود.

توضیح آنکه مدارک پشتیبان خدمات مهندسی خرید شامل ۱) فرم برگه اطلاعاتی کالا ۲) فرم کنترلی مشخصات و مدارک تامین کننده و ۳) فرم ارزیابی تامین کننده می باشد که فراخور پروژه در اختیار کارفرمایان و پیمانکاران قرارداده شده و برای آنها تکمیل می گردد.

خدمات حوزه کنترل کیفیت و نظارت

شیدارک در حوزه کنترل کیفیت و نظارت در دو بخش مواد و مصالح ورودی به پروژه و اجرای عملیات خدمات زیر را ارائه می دهد.

 • تهیه پروتکل و گردش کار برای نمونه گیری از مصالح ورودی به پروژه جهت انجام حداقل آزمایشهای کیفی لازم
 • تهیه ITP (مدرک بازرسی و تست مصالح ورودی) برای همه محصولات و متریال پروژه
 • ارائه و به روز رسانی لیست آزمایشگاههای معتبر و همکار استاندارد جهت انجام آزمایش های لازم روی مصالح ورودی (نوع آزمایش و استانداردها در برگه های اطلاعاتی آمده است) و انجام مکاتبات لازم با آنها جهت ارائه خدمات و …
 • بررسی محصولات ورودی به پروژه و تائید/عدم تائید آنها
 • تهیه و ارائه پکیج کامل چک لیست های لازم برای کنترل و بازرسی از عملیات در حال اجرا برای همه فعالیتهای پروژه و در همه دیسیپلین ها
 • تهیه دستورالعمل های کنترل کیفی عملیات و شخصی سازی Customize کردن آنها مختص پروژه

خدمات حوزه جمع آوری مدارک پروژه (فاینال بوک)

از آنجا که یکی از خروجی های مهم پروژه گردآوری مدارک پروژه در قالب فاینال بوک است، شیدارک در این حوزه خدمات بشرح زیر را ارائه می دهد:

 • تهیه لیست تجهیزات و مدارک مختص پروژه برای تهیه کتاب فاینال بوک
 • هماهنگی جهت اخذ و تهیه دستورالعمل های تعمیر و نگهداری از تامین کننده های تجهیزات، بررسی، تائید و ارائه آنها به بهره بردار/کارفرما
 • تهیه/اخذ لیست قطعات یدکی و شارژ انبار بهره برداری
 • تهیه دستورالعمل چگونگی انبارش مواد و مصالح برای ارائه به بهره بردار/کارفرما