مشاوره فنی شیدارک

با هم افزایی، انتقال و گسترش دانش در جامعه، به کیفیت بیفزائیم

شیدارک با بهره گیری از دانش و تجربه جمعی از مهندسین دانشگاههای برتر با سوابق کاری در پروژه های شاخص کشور، مشاوره فنی و مهندسی (به خصوص در زمینه تخصصی کفپوشها) را بشرح زیر ارائه می دهد:

۱- خدمات به مشاوران طراحی/نظارت عالیه

A- معرفی متریال همساز با تفکر معماری: شیدارک ضمن آشنایی با بازار متریال داخلی و بین المللی، در این زمینه همراه خوبی برای مشاوران طراحی پروژه ها خواهد بود.

B- هماهنگی و اجرای نمونه سازی Mock-up برای مصالح خاص پروژه به منظور پیاده سازی نقطه نظرات مشاور طراح معماری

C- ارائه مشاوره به طراح سازه برای استفاده از مصالح سازه ای ویژه در فضاهای خاص و دارای محدودیت طراحی

مشاوره تخصصی شیدارک

۲- خدمات به شرکتهای تولید کننده/بازرگانی

یکی از اهداف مهم شیدارک حرکت در مسیر ارتقای کیفیت و استانداردسازی مواد، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در پروژه ها است. همانگونه که عمده مصالح بین المللی دارای انواع استانداردها، گواهینامه ها و تائیدیه های آزمایشگاهی معتبر هستند، شیدارک نیز در همین زمینه با رویکرد ارتقاء کیفیت صنعت ساختمان خدمات زیر را به شرکتهای تولید کننده داخلی و شرکتهای بازرگانی واردکننده مصالح خارجی ارائه می دهد:

A- بازدید از کارگاهها/کارخانه های داخلی به منظور ارزیابی نقاط قوت و ضعف و ارائه راهکارهای مناسب به کارخانه ها در فاز مستندسازی مدارک (ISO) و هم در فاز پروسه تولید و ساخت مصالح

B- ارائه حداقل استانداردهای لازم برای محصولات تولیدی داخلی/محصول وارداتی به منظور آشنایی تولیدکنندگان با حداقل الزامات استانداردها

C- هماهنگی جهت ارسال نمونه، انجام آزمایشهای لازم و پیگیری گزارش از آزمایشگاههای همکار استاندارد (ISO 17025) تا رسیدن به نتیجه مطلوب برای هر گروه محصول تولیدی کارخانه و یا محصولات وارده به کشور

خدمات مهندسی شیدارک
خدمات مهندسی شیدارک به کارفرما

۳- خدمات به کارفرمایان و پیمانکاران

یکی از دغدغه های همیشگی کارفرمایان و پیمانکاران در پروژه ها حصول اطمینان از تامین محصولات و تجهیزات در تطابق با مشخصات فنی پروژه، نظارت بر کارهای اجرایی و مستندسازی اسناد و مدارک پروژه است. با توجه به آنچه بیان شد شیدارک در خدمات زیر را ارائه می دهد:

۱) تامین محصول – مهندسی خرید (PE)  [ اطلاعات بیشتر ]

۲) نظارت پروژه – کنترل کیفیت و نظارت ( QC/QA)

۳) مستندسازی اسناد و مدارک پروژه – فاینال بوک (Final Book)