مشخصات فنی و استانداردهای ترموود

ترموود یا چوب گرمادیده یکی از انواع چوبهای فرآوری شده ای است، که استفاده از آن به خاطر ویژگی های مثبت فراوانی که این چوب از خود نشان داده، بسیار افزایش یافته است. هدف از تولید ترموود افزایش و بهبود دوام،پایداری و کارایی چوب طبیعی می باشد، البته در طول فرآیند ترمو شدن، ظاهر چوب نیز تغییر کرده و علاوه بر بهبود ویژگی های چوب، ظاهر چوب نیز بهبود می یابد.در طی فرآیند ترمو شدن چوب، تقریبا تمام مشخصات فنی ترموود و ظاهری چوب دستخوش تغییر می شوند. این تغییر برای برخی از ویژگی بسیار چشمگیر و برای برخی دیگر ناچیز است.

مجموعه استانداردهای ترموود و نیز مشخصات فنی ترموود ( و بطور کلی چوبها) را بصورت کلی می توان به ۲ دسته کلی تقسیم نمود.

“شیدارک” در ادامه ویژگی های فنی ترموود را در هر دو گروه ذکر شده مورد بررسی قرار می دهد.

* برای آشنایی با فرآیند ترمو شدن چوب می توانید مقاله های “ترموود چیست و “آشنایی با ترموود” را مطالعه نمایید.

 

مقاومت ترموود در برابر شرایط محیطی و بیولوژیکی

  • ثبات و پایداری ابعادی

مشخصات فنی ترموود -شیدارک

در فرآیند ترمو شدن چوب یکی از مهمترین پارامترهایی که افزایش یافته و بهبود پیدا می کند ثبات و پایداری چوب است. ترمو شدن سب کاهش تنشهای داخلی چوب شده و ثبات چوب را افزایش می دهد. همچنین در این فرایند پتانسیل چوب جهت تابیدگی و پیچ خوردن کاهش معنی داری پیدا کرده و ثبات چوب افزایش می یابد.

با توجه به اینکه رابطه خطی و مستقیمی بین میزان رطوبت نسبی چوب (و همچنین جذب آب آن ) با ثبات و پایداری ترموود وجود دارد. کاهش شدید رطوبت نسبی ترموود نسبت به چوب معمولی نیز به افزایش ثبات و پایداری چوب کمک فراوانی می کند. برای بررسی میزان ثبات و پایداری چوب ترمو از استاندارد EN 113 و EN1910 به عنوان روش آزمون و مرجع استفاده می شود.

برای مطالعه استانداردهای ترموود و مشخصات فنی مکانیکی آن می توانید مقاله ” مشخصات فنی و استانداردهای ترموود  -بخش دوم” را مطالعه نمایید.

  • دوام در برابر شرایط بیولوژیکی

مشخصات فنی ترموود - مقاومت در برابر حشرات

چوبها در طی فرایند ترمو شدن مواد قندی و نیز بخش زیادی از رطوبت خود را از دست می دهند. از بین رفتن مواد غذایی چوب ، ترموود را نسبت به قارچها و باکتری ها مقاوم می کند. عدم وجود مواد غذایی (مواد قندی) و رطوبت سبب می شود که ترموود محیطی مناسب برای رشد و تکثیر قارچها و باکتری ها نباشد. همچنین ترموود نسبت به سوسکهای چوبخوار و پوسیدگی های محیطی نیز بسیار مقاوم است و جمع عوامل یاد شده سبب می شود که ترموود دوامی بسیار بالاتر و بیشتر از چوبهای معمولی داشته باشد. علاوه بر موارد یاد شده، چوبهای ترموود نسبت به جلبکهای سطحی نیز مقاوم هستند.

برای تعیین میزان مقاومت در برایر شرایط بیولوژیکی از استاندارد EN 113 و همچنین ENV 807 استفاده می شود. مطابق این روش آزمون استاندارد ترموود ،میزان پایداری و دوام ترموودها در برابر شرایط بیولوژیکی مطابق جدول زیر طبقه بندی می شود.

میزان پایداری

رده بندی دوام و پایداری

پایداری بسیار بالا

۱

پایدار

۲

نسبتا پایدار

۳

پایداری اندک

۴

بدون دوام و پایداری

۵

جدول رده بندی پایداری چوبها در برابر شرایط بیولوژیکی مطابق استاندارد EN 113

ترموود ها در کلاس D با توجه به استاندارد EN 113 باید حداقل رده ۲ از نظر میزان دوام در برابر شرایط بیولوژیکی را داشته باشند.

ترموود ها در کلاس S با توجه به استاندارد EN 113 باید حداقل رده ۳ از نظر میزان دوام در برابر شرایط بیولوژیکی را داشته باشند.

مشخصات فنی ترموود - مقاومت در برابر پوسیدگی

یکی از روشهای آزمون میزان مقاومت نسبت به قارچها

  • عمر مفید (دوام در شرایط پر خطر)

یکی دیگر از مواردی که در مورد دوام و عمر چوبهای ترمو (و سایر چوبها) باید مورد بررسی قرار گیرد،  میزان دوام این چوبها در شرایط پرخطر  و نیز عمر مفید چوبها در هنگام استفاده می باشد. برای بررسی این مورد از استاندارد EN 335 استفاده می شود. مطابق این استاندارد ۵ کلاس کاربردی برای استفاده از چوبها وجود دارد که در جدول زیر این رده بندی آورده شده است.

میزان پایداری

رده بندی دوام و پایداری

برای مناطقی که چوب دارای پوشش بوده، بالاتر از سطح زمین قرار داشته، بطور کامل از شرایط آب و هوایی محافظت می شود و در معرض رطوبت نیست.

کلاس ۱

برای مناطقی که چوب دارای پوشش بوده، بالاتر از سطح زمین قرار داشته، بطور کامل از شرایط آب و هوایی محافظت می شود ولی رطوبت محیطی بالاست و چوب گاه به گاه در معرض رطوبت قرار می گیرد.( رطوبت چوب گاهی بالاتر از ۲۰ درصد است )

کلاس ۲

برای مناطقی که چوب دارای پوشش نبوده، بالاتر از سطح زمین قرار داشته ولی کاملا در معرض شرایط آب و هوایی می باشد ( یا چوب در معرض آب و هوا نیست ولی در معرض رطوبت همیشگی است).(غالبا رطوبت چوب بیشتر از ۲۰ درصد می باشد )

کلاس ۳

برای مناطقی که چوب یا محصولاتی که از چوب ساخته شده اند در تماس با زمین یا آب شیرین قرار داشته و همیشه در معرض رطوبت هستند. (رطوبت چوب بالای ۲۰ درصد است)

کلاس ۴

برای مناطقی که چوب به صورت دائمی در معرض آب نمک قرار دارد

کلاس ۵

جدول رده بندی میزان عمر مفید چوبها با توجه به استاندارد EN 335

به عنوان مثال ترموودها یا چوبهایی که به عنوان نما در ساختمان مورد استفاده قرار می گیرند از نظر کلاس عمر مفید (در معرض خطر بودن) ، باید شرایط مقاومت در کلاس ۲ یا ۳ را داشته باشند.

  • رنگ و فام طبیعی ترموود

استانداردهای ترموود-شیدارک

فام و رنگ طبیعی ترموود با توجه به دمای کوره و نیز مدت زمان حرارت دهی

رنگ و فام ترموود با توجه به نوع چوب، دما و نیز مدت زمانی که چوب درون کوره قرار دارد تعیین می شود. هرچه دما و زمان برای تولید ترموود بیشتر باشد، رنگ ترموود تیره تر خواهد بود و بطور معمول برای یک چوب ثابت ترموود در کلاس D رنگی تیره تر از ترموود در کلاس S خواهد داشت .

مطالعه مقاله بیشتر
مشخصات فنی و استانداردهای کفپوش لمینت

در مورد رنگ طبیعی ترموود توجه به این نکته ضروری است که اشعه UV خورشید می تواند در بلند مدت رنگ ترموود را تغییر داده و ترموود را به رنگ خاکستری و یا نقره ای تبدیل کند. برای جلوگیری از این تغییر رنگ حتما باید از پوشش های محافظ برای ترموود در دوره های زمانی مشخص استفاده نمود.

  • مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی

مشخصات فنی ترموود -شیدارک

آزمایش مقاومت ترموود در برابر شرایط آب و هوایی

یکی از مهمترین آزمونها و استانداردهای ترموود ،آزمون مقاومت در برابر شرایط آب و هوایی است. در مورد چوبهای ترمو شده این آزمون به دو روش انجام می شود. روش اول قرار دادن چوبها برای مدت حداقل یک سال در شرایط طبیعی است و در روش دوم که روش آزمایشگاهی و مرسوم تر می باشد، با قرار دادن چوبها به مدت چند هفته در دستگاه های شبیه ساز، میزان مقاومت ترموودها در برابر شرایط آب و هوایی (چرخه سرما و گرما،UV  و …) مورد سنجش قرار می گیرد. این آزمون فارغ از روش انجام آن در ۲ حالت زیر انجام می گیرد.

  • مقاومت ترموود بدون پوشش سطحی در برابر شرایط آب و هوایی
  • مقاومت ترموود با پوشش سطحی (رنگ، لاک محافظ و …) در برابر شرایط آب و هوایی (ISO 4628)

برای مطالعه استانداردهای ترموود و مشخصات فنی مکانیکی ترموود می توانید مقاله “مشخصات فنی و استانداردهای ترموود -بخش دوم” را مطالعه نمایید.

در ادامه لیستی از معتبرترین استانداردهای مرجع در مورد ترموود( استاندارد ترموود )، برای آشنایی بیشتر شما بصورت کاملا خلاصه ارائه شده است.

(EN 20 – ۱ : Wood preservatives. Determination of the protective effectiveness against Lyctus Brunneus (Stephens). Part 1: Application by surface treatment (laboratory method
(EN 21 : Wood preservatives. Determination of the toxic values against Anobium punctatum (De Geer) by larval transfer (Laboratory met
(EN 46 : Wood preservatives. Determination of the preventive action against recently hatched larvae of Hylotrupes bajulus(Linnaeus) (Laboratory method
(EN 47 : Wood preservatives. Determination of the toxic values against Hylotrupes bajulus (Linnaeus) larvae (Laboratory method
EN 84 : Wood preservatives. Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing. Leaching procedure
EN 113 : Wood preservatives. Test method for determining the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes. Determination of the toxic values
(EN 117 : Wood preservatives. Determination of toxic values against Reticulitermes santonensis de Feytaud (Laboratory method
EN 252 : Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact
(EN 302-2 : Adhesives for load-bearing timber structures; test methods; part 2: determination of resistance to delamination (laboratory method
EN 335 – ۱ : Durability of wood and wood-based products – Definition of hazard classes of biological attack – Part 1: General
EN 335 – ۲ : Durability of wood and wood-based products – Definition of hazard classes of biological attack – Part 2: Application to solid wood
EN 350 – ۱ : Durability of wood and wood-based products. Natural durability of solid wood. Part 1: Guide to the principles of testing and classification of the natural durability of wood
EN 350 – ۲ : Durability of wood and wood-based products. Natural durability of solid wood. Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe
EN 392 : Glued laminated timber – Shear test glue lines
EN 408 : Timber structures. Structural timber and glued laminated timber. Determination of some physical and mechanical properties
EN 460 : Durability of wood and wood-based products – Natural durability of solid wood – Guide to the durability requirements for wood to be used in hazard classes
ENV 807 : Wood preservatives. Determination of the effectiveness against soft rotting micro-fungi and other soil inhabiting micro-organisms
EN 927 – ۱ : Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 1: Classification and selection
EN 927 – ۳ : Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 3: Natural weathering test
EN 927 – ۴ : Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 4: Assessment of the water-vapour permeability
EN 927 – ۵ : Paints and varnishes. Coating materials and coating systems for exterior wood. Part 5: Assessment of the liquid water permeability
EN 12037 : Wood preservatives – Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact – Horizontal lap-joint method
ISO 5660 – ۱ : Fire tests; reaction to fire; part 1: rate of heat release from building products (cone calorimeter method
ISO 6341 : Water quality — Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Acute toxicity test
ASTM D 3273 : Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings In an Environmental Chamber

مطالب زیر را از دست ندهید

استانداردهای چوب ترمو و مشخصات فنی – بخش دوم

استانداردهای چوب ترمو و مشخصات فنی، بخش دوم ترموود یا چوب گرمادیده یکی از انواع چوبهای فرآوری شده ای است، که استفاده از آن به خاطر ویژگی های مثبت فراوانی [...]

راهنمای انتخاب انواع ترموود

راهنمای انتخاب انواع ترموود در سالهای اخیر استفاده از پروفیلهای ترموود در معماری رونق بسیار زیادی پیدا کرده است.استفاده از انواع ترموود ، هم در معماری داخلی و هم در [...]

آشنایی با ترموود

آشنایی با ترموود اگر تاکنون به دفترچه های فنی و کاتالوگهای مربوط به تولید کنندگان انواع ترمووود دقت کرده باشد، حتما متوجه شده اید که ترمو وود در دسته بندی [...]

ویژگی های ترموود

۱۰ نکته مهم درباره ترموود همه ما اسم ترموود را شنیده ایم و حداقل با ظاهر این متریال آشنا هستیم. ترموودها کاربردهای مختلف و متفاوتی در ساختمان دارند و تقریبا [...]

بانک مقالات ترموود
جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
1 ستاره2 ستاره3 ستاره4 ستاره5 ستاره (امتیاز میانگین این مطلب5,00 می باشد.)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

error:
× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟