سنگ بالتیک براون سباسنگ

اسم سنگ: بالتیک براون
نوع سنگ: گرانیت
نوع فراوری و پرادخت سطح: صیقلی (پولیش شده)
رنگ سنگ: قهوه ای
ابعاد: اسلب

error: