وینیفلکس ایران – لمینت طرح اووک وود

کلاس استفاده : AC3

کاهش صدای ضربه : +4db

متراژ هر کارتن : 2/36

مقاومت نوری : ≥ 6

وزن کلی : 7700 گرم بر متر مربع

ضخامت به میلیمتر : 8

ابعاد به میلیمتر : 1212*195*8

گرمایش از کف : حداکثر 27 C

مقاومت در برابر چرخ صندلی : اثری مشاهده نشد

error: