کف کاذب فولادی – فتح ایران

ابعاد کف کاذب فولادی فتح ایران: 

60*60 توپور

60*60 توخالی

error: