کفپوش بتنی نابینایان سکه ای ساوج موزاییک

کفپوش نابینایان سکه ای

روش عمل آوری: ویبره

رنگ: زرد

طرح: بافت دار سکه ای

 

error: