پرایمر پوشش کف AWB الوان ، ALCO-5502

Touch dry (hr) ASTM D1640 8 زمان خشک شدن سطحی (ساعت)
Dry-through time (hr) ASTM D1640 12 زمان خشک شدن عمقی (ساعت)
Interval time (hr) 24 حداقل زمان لازم براي بازپوشانی (ساعت)
Full cure (days) 7 زمان خشک شدن کامل (روز)
Compressive strength (Mpa) ASTM D 579 75± 5 مقاومت فشاري (مگاپاسکال)
دسته:
error: