خانه بیسنگ

 

خانه، در شهرِ معاصر، در هياهوى آپارتمان هاى كنار هم و اطوارِ ويلاهاى دور از هم ، تنها در حد پسوندی براى نام هايی چون كارخانه و رودخانه باقی مانده است.زمينِ پروژه بيسنگ را ، به خانه تبديل كرديم تا پسْ را پيش بكشيم ، و حكايت معمارانه را به روايت فضا تبديل كنيم. فضاي باز درونی، نور و پيوستگی ، محور مركزی روايت شدند و شخصيتها از پلاستيكِ ماده و متريال به ديناميكِ فضا راه يافتند.

دستگاه پله، قهرمان روايت شد و حياط ، معشوقه اش. معشوقه به بالا گريخت و پله، آجر به آجر، فضاها را گشود تا به آغوشش رسد.كوچه به مرز، مرز به توده ، توده به ويد، ويد به آستانه پيوست تا خانه ، داستانش را از جز تا كل ، فرياد زند.از آجرهای كات شده ، حفره های باز و بسته ، پخی بادگيروارِ بام و بالكن های رو به آسمانِ بي مشرف تا ويدهای ممتد دروني و بيروني و گودال باغچه ، همگی داستان خانه بيسنگ را ساختند. معماران سلجوقی در سلطانيه، آجر را از نقش رهانده بودند، شهری نزديك به خانه ى بيسنگ كه از نبودِ سنگ ، بيسنگ نشد. از رهايی نقش به ديدار آجر شتافت، بی تعارف ، بی اطوار.راوى روايت ، ما نبوده ايم ، بيسنگ ، خود را به درونِ ذهن ما و كارفرما رساند و از آن پس آرام آرام نجوا كرد.

 

نام: خانه بیسنگ
آدرس: استان زنجان، ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، خیابان نواب غربی، خیابان خانقاه، گلریزان اول
شركت مشاور: دفتر معماری تااُ
معماران: حمید ناصرخاکی، بنفشه درویش
تیم طراحی: سینا مصطفوی، محسن نوری، نیوشا زری باف، سیدعلی طباطبایی
تاریخ: ۱۳۹۳ – ۱۳۹۵
مساحت زمین: ۴۰۳ مترمربع
مساحت ساخته شده: ۹۴۰ مترمربع
نوع: مسکونی
مهندس عمران: پدرام زرپاک
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مجتبی معیری نژاد
نورپردازی: فلوس، شرکت دایاگروپ
اجرا: دفتر معماری تااُ
مدیر اجرایی: حمید ناصرخاکی
تیم اجرایی: برهان نوری، امیر حسنپور
طراح سه بعدی و گرافیک: سپهر امیدوار
کارفرما: سابینه نظری، رضا عربلو
عکاسان: استودیو دید
فیلم: خسرو سالاریان
متریال: آجر، سیمان

مرجع

http://www.caoi.ir