آپارتمان مسکونی ۱۱۱

 

آپارتمان مسکونی ۱۱۱، مجموعه ای با ۱۲ واحد مسکونی به زير بناي ۲۸۸۰ متر مربع در ۳ طبقه و در زمينی به متراژ ۱۸۰۰ مترمربع در فاز اول محله مهرشهر کرج بنا شده است.
مهرشهر کرج را می توان تنها میراث باقی مانده از بافت باغ شهر کرج نامید. هرچند در سال های اخیر، بر اثر هجوم بی‌رویه ساخت و سازهای شهری و افزایش تراکم جمعیت الگوی زندگی در این منطقه دستخوش تغییر تا مرز نابودی شده است و با نگاهی به سیر تحول مهرشهر در سال‌های اخیر، پیش‌بینی سرانجام نامطلوب این نگین ارزشمند شهری دور از ذهن نیست. لذا پروژه خیابان ۱۱۱، به عنوان یک فرصت برای تغییر شیوه های نامناسب ساخت و ساز قلمداد شده است تا با همنشینی مناسبتر توده بنا با حیاط و باغ سبز، الگوی بهتری از تامین تراکم انسانی و ساختمانی در بافت مهرشهر معرفی گردد.

در همین راستا در پروژه مسکونی خیابان ۱۱۱، ایده حول توسعه و حفظ محور سبز و بازتولید الگوی زندگی در مهرشهر که دارای مولفه های متعددی است شکل گرفت.

ازجمله مولفه‌های خانه در مهرشهر می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– ارتباط مستقیم خانه با فضای باز و سبز و توجه به زندگی در فضای باز و باغ
– استقلال فضایی و حریم واحدهای مسکونی همجوار
– تنوع فضایی در خانه
– تولید فضای جمعی به منظور بستر تعاملات اجتماعی ساکنین و افزایش حس تعلق به مکان

محور سبز خیابان ۱۱۱، به عنوان یکی از شبکه های اصلی مهرشهر به داخل مجموعه نفوذ و در قالب مجموعه گسترش یافت. این ساختار سبز به نحوی یادآور کوچه باغ‌های قدیمی همراه با توده‌های سرسبزی است که نقش مرزبندی بین واحدهای همجوار را ایفا می‌کردند و در نهایت هم‌نشینی مسالمت آمیز بین سبزینگی و فضای زندگی به ارتقای کیفیت هردو منجر شد. فضای سبز و باغ از عناصر مهم سکونتگاه‌های مهرشهر محسوب می شود. لذا جانمایی توده در حیاط سبز یکی مهمترین چالش‌های پروژه حاضر بوده است. وجود درختان قدیمی و پوشش گیاهی ارزشمند در بستر پروژه موجب گشت که نه تنها مشکل توده با احترام به این مسئله شکل گرفته است، بلکه روش اجرای پروژه به گونه ای طرح ریزی می‌شود تا کمترین آسیب را به پوشش گیاهی موجود در حیاط وارد نماید.

علاوه بر این مهم و به جهت توسعه فضاهای سبز…
علاوه بر این مسئله، یکی دیگر از عوامل شکل گیری و طراحی پروژه، اهمیت به دید و نور آپارتمانهاست. با توجه به تحلیل‌های انجام شده در مورد دید و منظر پروژه و به دلیل وجود نقاط منفی ( توده آپارتمان ۱۰طبقه در جنوب پروژه) و استفاده از پتانسیل های موجود( توده فضای سبز در راستای جنوب شرقی پروژه)، جبهه جنوبی توده پروژه و به عبارت دیگر آپارتمانهای جنوبی با چرخش ۲۰ درجه نسبت پوشش گیاهی شهری بهره‌مند شوند و همچنین اشراف ساختمان جنوبی را کنترل نمایند. حاصل چرخش پلان، تراسهای مثلثی شکل را در نما بوجود آورده است و به این ترتیب نمای اصلی ساختمان با ترکیب توده اصلی آپارتمان چرخیده شده در تراس های باز شکل گرفته است.

علاوه بر مسئله دید، چرخش آپارتمانهای جنوبی، فرصت خوبی برای تامین نور و منظر مستقیم آپارتمان شمالی مجموعه فراهم ساخته است. این آپارتمان با اینکه در حوزه شمالی مجموعه است ولی هم به خیابان اصلی و پوشش گیاهی شهری دید مستقیم دارد و هم با باز شدن جبهه جنوبی آن، اسکان تابش و نفوذ مستقیم نور آفتاب به آن مهیا شده است. به این ترتیب و به طور کلی می توان آپارتمان خیابان ۱۱۱، را حاصل تداخل لایه های سبز با محورهای دید و نور خورشید دانست. در فضای داخلی آپارتمان نیز سعی شده است با بهره‌گیری از نظام شبکه ای اتصال و دسترسی فضاها به یکدیگر، فضای زندگی از ترکیب انواع فضاهای متنوع شکل گرفته است. آشپزخانه در مرکز ثقل پلان مستقر شده است و باقی فضاهای عمومی و خصوصی دور مرکز پراکنده شده اند. تنوع فضایی اسکان و بستر تحقق تنوع فعالیتی شده است و خانه شرایط منعطفی از کاربری و چیدمان فضا را برای مخاطب فراهم ساخته است.

مرجع

http://www.caoi.ir