خانه بیسنگ

خانه، در شهرِ معاصر، در هياهوى آپارتمان هاى كنار هم و اطوارِ ويلاهاى دور از هم ، تنها در حد پسوندى براى نام هايي چون كارخانه و رودخانه باقي مانده است.زمينِ پروژه بيسنگ را ، به خانه تبديل كرديم تا پسْ را پيش بكشيم ، و حكايت معمارانه را به روايت فضا تبديل كنيم. فضاي باز دروني، نور و پيوستگي ، محور مركزى روايت شدند و شخصيتها از پلاستيكِ ماده و متريال به ديناميكِ فضا راه يافتند.

دستگاه پله، قهرمان روايت شد و حياط ، معشوقه اش. معشوقه به بالا گريخت و پله، آجر به آجر، فضاها را گشود تا به آغوشش رسد.كوچه به مرز، مرز به توده ، توده به ويد، ويد به آستانه پيوست تا خانه ، داستانش را از جز تا كل ، فرياد زند.از آجرهاي كات شده ، حفره هاي باز و بسته ، پخيِ بادگيروارِ بام و بالكن هاي رو به آسمانِ بي مشرف تا ويدهاي ممتد دروني و بيروني و گودال باغچه ، همگى داستان خانه بيسنگ را ساختند. معماران سلجوقي در سلطانيه، آجر را از نقش رهانده بودند، شهري نزديك به خانه ى بيسنگ كه از نبودِ سنگ ، بيسنگ نشد. از رهايىِ نقش به ديدار آجر شتافت، بى تعارف ، بي اطوار.راوى روايت ، ما نبوده ايم ، بيسنگ ، خود را به درونِ ذهن ما و كارفرما رساند و از آن پس آرام آرام نجوا كرد.

باغ کتاب تهران

نام: خانه بیسنگ
آدرس: استان زنجان، ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، خیابان نواب غربی، خیابان خانقاه، گلریزان اول
شركت مشاور: دفتر معماری تااُ
معماران: حمید ناصرخاکی، بنفشه درویش
تیم طراحی: سینا مصطفوی، محسن نوری، نیوشا زری باف، سیدعلی طباطبایی
تاریخ: ۱۳۹۳ – ۱۳۹۵
مساحت زمین: ۴۰۳ مترمربع
مساحت ساخته شده: ۹۴۰ مترمربع
نوع: مسکونی
مهندس عمران: پدرام زرپاک
تاسیسات مکانیکی و الکتریکی: مجتبی معیری نژاد
نورپردازی: فلوس، شرکت دایاگروپ
اجرا: دفتر معماری تااُ
مدیر اجرایی: حمید ناصرخاکی
تیم اجرایی: برهان نوری، امیر حسنپور
طراح سه بعدی و گرافیک: سپهر امیدوار
کارفرما: سابینه نظری، رضا عربلو
عکاسان: استودیو دید
فیلم: خسرو سالاریان
متریال: آجر، سیمان

مرجع

http://www.caoi.ir