نام مجله: Tile Today
وبسایت مجله: www.tiletodaymagazine.com.au
آدرس و کشور ناشر: استرالیا، ناحیه تمپل استوو، ویکتوریا ، ABN: 27 006 876 419 ، PO BOX 800, Templestowe, Victoria, Australia 3106 ، Phone: +61 3 9890 0815
زمینه فعالیت: به صورت تخصصی برای انواع سرامیک های ساختمانی
خلاصه درباره مجله:
این مجله یک چاپ رسمی از سازمان سنگ استرالیا می باشد و شرکتهای تولید کننده بین المللی سرامیک، مواد و خدمات وابسته به آن نظیر چسب ها، مواد بندکشی و … را معرفی می کند. همچنین اخبار همایش های برگزار شده را در حوزه سرامیکهای داخلی و خارجی ساختمان، سرامیکهای پرسلانی لوکس،  سرامیک با ابعاد بزرگ و … و همچنین نوآوری های این صنعت که در سرتاسر دنیا برگزار می شود را پوشش می دهد.
این مجله همچنین در برخی موارد به گزارشات بازرگانی، واردات و صادرات شرکتهای معتبر دنیا در این زمینه نیز پرداخته است. مجله مذکور مورد تائید موسسه کاشی و سرامیک استرالیا به آدرس www.australiantilecouncil.com.au می باشد.

مجله سرامیک

Tile Today No. 92

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله سرامیک

Tile Today No. 93

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله سرامیک

Tile Today No. 94

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله سرامیک

Tile Today No. 95

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله سرامیک

Tile Today No. 96

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]
مجله سرامیک

Tile Today No. 97

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]