مجله CoatingsPro

نام مجله: Coatings Pro Magazine
وبسایت مجله: www.Coatingspromag.com
آدرس و کشور ناشر: آمریکا، شهر سن دیگو (۴۵۰۱ Mission Bay Dr., Suite 2G, San Diego, CA 92109-Phone: 858-768-0825)
زمینه فعالیت: به صورت تخصصی برای انواع کفپوش ها روی سطوح بتنی (ریزین ها و خانواده اپوکسی)
خلاصه درباره مجله:
این مجله به صورت تخصصی از سال ۲۰۰۱ در زمینه Coatings فعالیت دارد:

محتویات مجله همانند سایر مجله های خارجی International شامل اخبار و مقالات پوشش دهنده ها Coatings (که نامی کلی بوده) و در برگیرنده مواردی از قبیل کفپوش ها در حوزه ساختمان می باشد و به خصوص کفپوشهای اپوکسی در فضاهای مختلف ساختمان همانند فضاهای بیرونی، داخلی، پارکینگ، بام ساختمان و …
محتویات مجله علاوه بر آنچه گفته شد برای سایر صنایع بشرح موارد زیر منتشر می گردد:
-مقالات فنی و تجربیات اجرای انواع کفپوشها در پروژه های مختلف
-تامین کننده های پوشش دهنده ها Coatings
-رویدادها و پروژه های مهم در مراحل مختلف کاری (اجرا شده، در حال اجرا و یا به صورت طراحی جهت اجرا در آینده)
-دستگاهها و تجهیزات کفپوش ها و شرکتهای تامین کننده
-سخنان مدیران اجرایی و شرکتهای فعال در زمینه کفپوش ها

CoatingsPro Nov 2011

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

CoatingsPro Sep 2016

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

CoatingsPro Jan 2017

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

CoatingsPro May 2018

[wcm_restrict]

لینک دانلود

[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]

CoatingsPro Jul 2018

[wcm_restrict] لینک دانلود
[/wcm_restrict] [wcm_nonmember]دانلود فقط برای اعضا[/wcm_nonmember]