مجله CoatingsPro

نام مجله: Coatings Pro Magazine
وبسایت مجله: www.Coatingspromag.com
آدرس و کشور ناشر: آمریکا، شهر سن دیگو (۴۵۰۱ Mission Bay Dr., Suite 2G, San Diego, CA 92109-Phone: 858-768-0825)
زمینه فعالیت: به صورت تخصصی برای انواع کفپوش ها روی سطوح بتنی (ریزین ها و خانواده اپوکسی)
خلاصه درباره مجله:
این مجله به صورت تخصصی از سال ۲۰۰۱ در زمینه Coatings فعالیت دارد:

محتویات مجله همانند سایر مجله های خارجی International شامل اخبار و مقالات پوشش دهنده ها Coatings (که نامی کلی بوده) و در برگیرنده مواردی از قبیل کفپوش ها در حوزه ساختمان می باشد و به خصوص کفپوشهای اپوکسی در فضاهای مختلف ساختمان همانند فضاهای بیرونی، داخلی، پارکینگ، بام ساختمان و …
محتویات مجله علاوه بر آنچه گفته شد برای سایر صنایع بشرح موارد زیر منتشر می گردد:
-مقالات فنی و تجربیات اجرای انواع کفپوشها در پروژه های مختلف
-تامین کننده های پوشش دهنده ها Coatings
-رویدادها و پروژه های مهم در مراحل مختلف کاری (اجرا شده، در حال اجرا و یا به صورت طراحی جهت اجرا در آینده)
-دستگاهها و تجهیزات کفپوش ها و شرکتهای تامین کننده
-سخنان مدیران اجرایی و شرکتهای فعال در زمینه کفپوش ها

CoatingsPro

CoatingsPro Nov 2011

دانلود فقط برای اعضا
CoatingsPro

CoatingsPro Sep 2016

دانلود فقط برای اعضا
CoatingsPro

CoatingsPro Jan 2017

دانلود فقط برای اعضا
CoatingsPro

CoatingsPro May 2018

دانلود فقط برای اعضا
CoatingsPro

CoatingsPro Jul 2018

دانلود فقط برای اعضا