آشنایی با استاندارد ASTM F2772 برای کفپوشهای ورزشی

یکی از معمول ترین سوالات برای کفپوش های ورزشی آشنایی در خصوص حداقل الزامات و مقادیر برای انتخاب کفپوش مناسب  می باشد و از آنجا که مصالح مورد استفاده برای کفپوش های ورزشی متنوع بوده و برای فضاهای ورزشی مختلفی هم از آنها استفاده می شود، این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. وجود استانداردی که به صورت جامع همه موارد را در بر داشته باشد مشکل است. شیدارک در این مقاله شما را با استاندارد ASTM F2772 آشنا می سازد که کلیاتی را برای کفهای فضاهای ورزشی تدوین کرده است.
شیدارک همچنین از شما دعوت می کند برای آشنایی بیشتر مقاله انواع کفپوش های ورزشی، را مطالعه نمائید.
سازمان استاندارد بین المللی ASTM آمریکا در سال ۲۰۰۹، استاندارد F2772 را برای کفپوشهای کورتهای ورزشی با عنوان زیر تدوین کرد:

ASTM F2772-11 Standard Specification for Athletic Performance Properties of Indoor Sports Floor Systems

این مقاله استاندارد آمریکایی ASTM F2772 را معرفی کرده و حداقل نیازمندیهای آنرا بیان می کند. روش های انجام تست به جزئیات در این استاندارد نیامده و برای اطلاعات و نحوه انجام تست ها استاندارد اروپایی EN 14904 قابل ارجاع می باشد. همانگونه که اشاره شد استاندارد F2772 استاندارد تهیه شده برای کورتها و کفهای ورزشی فضای داخلی می باشد. تا کنون بیشتر معماران و طراحان از استاندارد بین المللی اروپایی DIN و یا EN برای الزامات کیفی و طراحی سطوح کفپوشهای خود استفاده می کردند. این استاندارد حداقل پارامترهای مورد نیاز را (با نگاه به فضاهای ورزشی حوزه آمریکای شمالی) ارائه می دهد که قابل استفاده عمومی برای دیگر نقاط دنیا نیز می باشد. لازم به ذکر است موسسه ASTM درحال کار بر روی این استاندارد بوده و با دستیابی به فاکتورهای موثر، در نسخه های بعدی آنرا بازبینی کرده و بهبود خواهد داد.

استاندارد ASTM F2772

الزامات استاندارد ASTM F2772

در حال حاضر دو پارامتر زیر در استاندارد F2772 بررسی و ارزیابی می شود:
۱- کاهش نیرو (یا جذب ضربه)
۲- برگشت (ریباند) توپ
پایه پارامترهای بالا براساس آزمایش روی کفپوش های ورزشی مرسوم طبق استاندارد DIN 18032-2 و استاندارد EN 14909 می باشد. همچنین الزامات صنعتی کفپوش های ورزشی داخلی طبق استانداردهای رایج کفپوش ها باید رعایت شوند.
در حال حاضر استاندارد ASTM F2772 تفاوتی را برای نوع کفپوش (مابین چوب، وینیل، کفپوش سینتتیکی و یا ترکیبی از آنها) قائل نشده است و همه کف های ورزشی داخلی باید رفتاری مشابه داشته باشند.

کاهش نیرو

مقدار کاهش نیرو با همان ابزار و روشی که در استانداردهای DIN و EN که در بالا به آنها اشاره شد اندازه گیری می شود. جذب ضربه بیشتر ایمنی بیشتری را برای ورزشکاران به همراه دارد. براساس این استاندارد، مقدار کاهش نیرو باید بیشتر از ۱۰% باشد. برای کارکرد یکنواخت کفپوش ورزشی، حداکثر و حداقل کاهش باید ۵% میانگین مقادیر اندازه گیری شده برای کف باشند. برای کاهش نیروی بیشتر از ۱۰%، به منظور یکپارچگی مقدار کاهش در کل سطح، باید اختلاف ۵% ± برای اندازه گیری های بعدی برای هر گرو ه به شرح زیر رعایت شود. گروه بندی های انجام شده زیر، به این اشاره ندارد که یک گروه از دیگری ایمن تر است و نکته این است که هر گروه باید رفتاری مشابه کاهش ضربه را داشته باشد تا ورزشکاران راحتی و یکپارچگی عکس العمل سطح را احساس کنند.
– کلاس ۱: مقدار کاهش نیرو بیشتر از ۱۰% و کمتر از ۲۱%
– کلاس ۲: مقدار کاهش نیرو بیشتر از ۲۲% و کمتر از ۳۳%
– کلاس ۳: مقدار کاهش نیرو بیشتر از ۳۴% و کمتر از ۴۵%
– کلاس ۴: مقدار کاهش نیرو بیشتر از ۴۶% و کمتر از ۵۷%
– کلاس ۵: مقدار کاهش نیرو بیشتر از ۵۷%
مقدار کاهش نیروی حداقل ۱۰% طبق آزمایشات به دست آمده برای سخت ترین محصولات مورد استفاده در کفهای ورزشی می باشد.

برگشت توپ

استاندارد F2772 در این مرحله تنها بر روی توپ بسکتبال به عنوان پایه تمرکز کرده است. و روش انجام آزمایش همانند EN 14909 می باشد. با این حال، موسسه ASTM به زودی تغییر روش به استاندارد جدید ASTM F2117 را انجام خواهد داد.

تصویر شماتیک چگونگی برگشت توپ برای کفپوش

ریباند و برگشت توپ به زبان ساده الزام  راحت تری دارد. ضریب برگشت توپ برای کفپوش های ورزشی باید بیشتر از ۹۰% باشد. همچنین برای حفظ یکپارچگی عکس العمل کفپوش ورزشی، مقادیر اندازه گیری شده در کل سطح باید با میانگین حداکثر اختلاف ۳%± داشته باشند. این مقدار در استانداردهای DIN و EN هم اشاره شده است.
لازم به ذکر است تدوین این استانداردها با همکاری شرکت ASET Service  است که در سال ۲۰۰۲ تاسس گردید و هدف آن ایجاد فضای ایمن و راحت برای ورزشکاران می باشد و ابزار و دستگاههای مختلف را تولید کرده در اختیار سازندگان، معماران و کارخانه ها برای تولید کفپوش های راحت قرار می دهد.

جهت ارتقا سطح کیفی مطالب لطفا به مقاله فوق امتیاز دهید. جهت امتیاز دهی بر روی ستاره مورد نظر کلیک کنید.
[ratings]

دیدگاهتان را بنویسید

error: