ساختمان اداری تجاری فرمانیه

ساختمان اداری تجاری فرمانیه

ساختمان اداری تجاری فرمانیه در یکی از خیابانهای اصلی تهران، با ارزش بالای ملک تجاری قرار گرفته است. با توجه به بالا بودن ارزش عرصه تجاری در این منطقه از تهران، استفاده حداکثری از بخش تجاری ساختمان در دستور کار تیم طراحی قرار گرفته است. به همین دلیل تمام بخش جلوی ساختمان به فضای تجاری اختصاص یافته است و سایر کاربری ها و همچنین ورودی لابی ساختمان به پشت ساختمان انتقال پیدا کرده است.

نیاز به تامین شفافیت در ساختمان اداری تجاری فرمانیه و نیز تداوم این شفافیت در کل بنا، تیم طراحی تصمیم به طراحی و ایجاد قاب های گستره برای نمای اداری (علاوه بر بخش تجاری ساختمان) گرفت و از آنجا که ایجاد سایه در مواقع خاص نیز در دستور کار معماران قرار گرفته بود، پنل های متحرک آلومنیومی در نمای بخش اداری تعبیه گردید تا در مواقع لزوم و با توجه به شرایط اقلیمی امکان ایجاد سایه در ساختمان وجود داشته باشد و ساکنین ساختان در زمان دلخواه با تنظیم پنلهای متحرک، شرایط دلخواه و میزان نور و سایه را تنظیم کنند. نکته مهم در مورد پنلهای متحرک نمای ساختمان این است که با توجه به اینکه نور طبیعی ساختمان از دو جبهه جنوبی و شمالی ساختمان تامین می شود و در نمای جنوبی ساختمان ایده استفاده از پنلهای متحرک آلومنیومی، با استفاده از تصویری انتزاعی از درختان موجود در خیابان، تصویری شاخص از نمای ساختمان ایجاد کرده است.

ساختمان اداری تجاری فرمانیه

معماری : دفتر معماری علیدوست و همکاران
موقعیت: تهران
معماران مسئول : شهاب علیدوست، سونا افتخار اعظم
تیم طراحی : حمیده رئوف زاده، سنهد محدث، پریسا سلطانی، بهناز بهبهانی، حمید بختیاری، قاسم نائیجی، فاطمه ابراهیمی، نیلوفر محتاط
متراژ: ۳۰۰۰ مترمربع
سال: ۱۳۹۶
معمار دستیار: امیر نیک نفس